Formularz rejestracyjny

 

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

3.Krwiobieg Kraków – 23 Października 2016


REGULAMIN

 

Formularz zgłoszeniowy

W celu rejestracji uczestnictwa w 3 edycji Krwiobieg - Kraków prosimy o prawidłowe wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.
  • Adres zamieszkania
  • Adres zamieszkania
    Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych.

 

Opłata startowa
Wpłaty w wysokości uzależnionej od wybranego pakietu prosimy wpłacać przez system Dotpay (ID: 69033).
W opisie transakcji należy podać:
Tytuł przelewu: Opłata startowa 3.KRWIOBIEG Kraków,
Wybrany pakiet

 

 

 

 

Do pobrania:
1. wzór oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu
2. wzór oświadczenia rodziców
o braku przeciwwskazań do udziału w biegu
3. wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4. wzór oświadczenia rodziców o przetwarzaniu danych osobowych
5. wzór upoważnienia do odbioru pakietu

 
 
 

 
 


PATRONAT HONOROWY 2016:


SPONSORZY 2016:


PATRONAT MEDIALNY 2016:


ORGANIZACJE STUDENCKIE 2016: